Clemencia
Escallón de Acevedo

Profesora de cátedra de Arquitectura